Alle sjelers dag

Dato: 2. November

11.00 Stavne kirkegård: Velsignelse av graver
18:00 Rekviem-messe
19:30 Rekviem-messe på polsk