14. søndag i det alminnelige kirkeår - Festen for den hellige apostelen Thomas

Dato: 3. July

09.00 Fromesse (latin)
11.00 Høymesse
13.00 Messe (polsk)
18.00 Messe (engelsk)