Translatio Sancti Olavi. Skrinleggingsfesten for Hellig Olav.

Dato: 3. August

18:00 Messe