LØRDAGSKATEKESE kl. 10-13:30

Dato: 4. January
Starttidpunkt: 10:00

Velkommen til årets første lørdagskatekese (på norsk)
I menighetssenteret tkl. 10-13:30
Dagen avsluttes med en messe for hele familien kl.13:00