Juletrefest - etter høymessen

Dato: 5. January
Starttidpunkt: 12:00

Juletrefest etter høymessen.
Velkommen alle barn med foreldre.