St. Augustins Bekjennelser, i samarbeid med Katolsk Forum: Vitenskap og tro – må vi velge?

Dato: 5. March
Starttidpunkt: 19:00

Foredrag med Sr. Katarina Pajchel, dominikanerinne og doktor i partikkelfysikk.

Foredraget er åpent for alle, og handler om ulike muligheter for møte mellom dagens vitenskapelige naturforståelse og det religiøse, kristne verdensbilde, påfulgt av samtale. For mer informasjon om foredraget se her

Tid:  kl. 19:00
Sted: Menighetsseneret  i St. Olav domkirke (inngang til høyre for kirken)

Mer om  St. Augustins bekjennelser