Konfirmasjonskatekese

Dato: 5. May
Starttidpunkt: 17:00

17.00-19.30: Konfirmasjonskatekese inkl. deltagelse i messen

OBS! dette er terminens siste katekese, neste gang blir til høsten.

Fravær MÅ meldes til konfirmant.trondheim(at)katolsk.no