Høytiden for Herrens Åpenbaring

Dato: 6. January

18.00: Høymesse med velsignelse og utdeling av CMB-sedler