3. søndag i fasten

Dato: 7. March

09.00: Fromesse (latin)
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)
14.30: Messe (polsk)
16.00: Messe (filippinsk)
18.00: Messe (engelsk)