Festen for den hellige Laurentius, diakon og martyr

Dato: 10. August

18:00 Messe