Messe og katekese på Litauisk

Dato: 11. January

14:00 Katekese på litauisk
15:00 Messe på Litauisk