2. Søndag i Påsketiden

Dato: 11. April

09:00        Fromesse (latin)
11:00        Høymesse
12:00        Utendørs på kirkebakken: kommunion til de som ikke fikk plass i høymessen
13:00        Messe (polsk)
14:30        Messe (polsk)
18:00        Messe (engelsk)