Høytiden for Kristi Himmelfart

Dato: 13. May

11.00 Høymesse
13.00 Messe (polsk)