Høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen.

Dato: 15. August

11:00 Sunget høymesse
18:00 Søndagens messe