Minnedag for Hellig Olavs omvendelse og dåp

Dato: 16. October

16.00 Messe på Filippinsk
17.30 Rosenkrans
18.00 Søndagens messe