Misjonssøndagen

Dato: 17. October

09.00: Fromesse (latin)
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)
14.30: Messe (polsk)
18.00: Messe (engelsk)