Bønneuken for kristen enhet

Dato: 18. January
Sluttdato:  - 25. January