Valg til menighetsrådet: Frøya og Løkken Verk

Dato: 18. January

I forbindelse med lørdagens messer på Frøya og Løkken Verk vil det være mulig å avgi sine stemmer til nytt menighetsråd.

Frøya:
10:00 messe på polsk
12:00 messe på engelsk

Løkken Verk:
18:00 messe på polsk