Misjonssøndagen

Dato: 18. October

09:00 Fromesse (latin)
11:00 Høymesse
13:00 Messe (polsk)
15:00 Messe (litauisk)
18:00 Messe (engelsk)