Konfirmasjonsundervisning

Dato: 21. April
Starttidpunkt: 17:00

17-19.30: Konfirmasjonsundervisning. 

Husk smitteverntiltakene.
God avstand, hyppig håndvask og bli hjemme om du er syk.
Eventuelt fravær MÅ meldes på epost til konfirmant.trondheim(at)katolsk.no