Festen for den hellige apostelen og evangelisten Matteus.

Dato: 21. September

18:00 Messe 

Det vil være tent lys på apostelens søyle i St. Olav domkirke hele denne dagen.