Konfirmasjon i St. Olav domkirke

Dato: 21. November

På grunn av de strenge smitteverntiltakene blir det fire konfirmasjonsmesser
kl. 10:00, 12:00, 14:00 og 16:00

Messene er kun for konfirmantene og deres gjester.