Høytiden for Johannes Døperens fødsel

Dato: 23. June

18.00 Høymesse