Festen for den Hellige Birgitta. Nonne. Vernehelgen for Europa.

Dato: 23. July

18.00 Messe