Valg til nytt menighetsråd i St. Olav domkirke

Dato: 25. January
Sluttdato:  - 26. January

Valg til menighetsråd i St. Olav domsogn.
Det vil være mulig å avgi sin stemme i forbindelse med aftenmessen lørdag og alle messer søndag.
For å være stemmeberettiget må man være registrert medlem i menigheten ved valgtidspunktet, ha fyllt 16 år og være konfirmert (fermet).