Festen for den hellige apostelen Jakob

Dato: 25. July

18:00 Søndagens messe