Høytiden for den hellige Eystein Erlendson, biskop og bekjenner

Dato: 26. January

09.00 Fromesse (latin)
11.00 Høymesse
13.00 Messe (polsk)
18.00 Messe (engelsk)