OLSOK 2022

Dato: 27. July

17.00          Ankomst pilegrimer NUK
17.00          Tilbud om skriftemål
18.00          Åpningsmesse i St.Olav domkirke, Trondheim
19.00          Åpning av utstillingen «Ny start på gammel grunn» ved p. Egil
19.30          Tilbud om kveldsmat i atriet
20.00          Boklansering «De 21 - en reise i de koptiske martyrenes fotspor» av Martin Mosebach.