2. søndag i fasten

Dato: 28. February

09.00: Fromesse (latin)             
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)
14.30: Messe (polsk)
16.00: Messe (vietnamesisk)
18.00: Messe (engelsk)