OLSOK 2022

Dato: 28. July

09.00          Avgang med buss til Stiklestad
11.00          Prosesjon fra tegelverket til gamle Stiklestad kirke.
12.00          Høymesse
13.00          Prosesjon til vårt kapell med Olavsrelikvien.
13.30          Tilbud om skriftemål
13.30          Grilling ved kapellet, organisert av menigheten i Levanger.
15.30          Retur til Trondheim
18.00          Messe i St. Olav domkirke
18.30          1. vesper
19.00          Kveldsmat i atriet
20.00          Vigilie
20.30          Sakramentstilbedelse NUK