Festen for de Hellige apostlene Simon og Juda

Dato: 28. October

17:30 Rosenkrans
18:00 Messe
18:30-19:00 Novena