Festen for de hellige apostlene Simon og Judas

Dato: 28. October

17.30 Rosenkrans
18.00 Messe