Festen for den Hellige apostelen Andreas

Dato: 30. November

18:00 Høymesse