4. søndag i det alminnelige kirkeår

Dato: 31. January

09.00: Fromesse (latin)
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)
14.30: Messe (polsk)
16.00: Messe (engelsk)
18.00: Messe (engelsk)