St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Messer i Påsken

Dato: 14. april
Sluttdato:  - 29. april

Messer i St. Olav domsogn påsken 2019

14. April Palmesøndag

09.00      Fromesse (latin)

11.00      Pontifikal Høymesse

13.00      Messe (polsk)

18.00      Messe (engelsk)

15. April

17.00      Oljevigselsmessen

PÅSKENS TRIDUUM

18. April Skjærtorsdag - Aftenmesse til minne om Herrens nattverd

14.00      Messe (engelsk)

16.00      Messe (polsk)

19.00      Høymesse med fotvask, overføring av sakramentet og avduking av alteret.

19. April Langfredag

09:00      Eritreisk samling og liturgi
12.00      Feiringen av Herrens lidelseshistorie på engelsk

15.00      Korsvei på polsk

15.30      Feiringen av Herrens lidelseshistorie på polsk

18.00      Feiringen av Herrens lidelseshistorie. De store forbønnene, korstilbedelsen og kommunion.

20. April Påskeaften

10– 13    polsk matvelsignelse hver time (siste 13.00)
15:00      Eritreisk samling og liturgi

18.00      Oppdal: messe (polsk)

PÅSKETIDEN

23.00      Påskevigilien 


21. April Påskedag – Herrens oppstandelse

09.00      Fromesse (latin)

11.00      Høymesse

13.00      Messe (polsk)

18.00      Messe (engelsk) 

10.00      Støren: Messe (polsk)

11.00      Vanvikan: Messe (engelsk)

17.00      Løkken verk: Messe (polsk)

22. April 2. Påskedag - Mandag i påskeoktaven

11.00      Høymesse

18.00      Messe (engelsk)

12.00:     Frøya: Messe (norsk, engelsk, polsk)

23. April Tirsdag i påskeoktaven

18.00      Høymesse

24. April Onsdag i påskeoktaven

18.00      Høymesse

25.April Torsdag i påskeoktaven

18.00      Høymesse

26. April Fredag i påskeoktaven

18.00      Høymesse

27. April Lørdag i påskeoktaven

11.00      Høymesse

13.30      Messe (polsk)

18.00      Søndagens første messe

28. April 2. Søndag i Påsketiden

09.00      Fromesse (latin)

11.00      Høymesse

13.00      Messe (polsk)

15.00      Messe (vietnamesisk)

18.00      Messe (engelsk)

 

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no