St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Festen for Kristi Legeme og Blod

Dato: 23. juni

09:00 Fromesse (Latin)
11:00 Høymesse
13:00 Messe (Polsk)
15:00 Messe (Vietnamesisk)
18:00 Messe (Engelsk)

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no