St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

LØRDAGSKATEKESE

Dato: 7. september
Starttidpunkt: 10:00

Velkommen til årets første lørdagskatekese (på norsk).

Katekesen er  for alle katolske skolebarn fra 2. til 8. trinn.
Undervisningen skjer i grupper etter alder og førstekommunionsforberedelsene er en del av disse.

Dagen avsluttes med messe kl.13:00 der hele familien er velkommen til å delta.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no