Dåpens sakrament

«Uten å bli født på ny av vann og Ånd kan ingen komme inn i Guds rike.» sier Jesus til Nikodemus (Joh. 3:5). I dåpshandlingen ser vi presten døpe i vann, men den livgivende kraft, Ånden, forblir usynlig. Vi hører presten døpe i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og samtidig meddeler Ånden den indre virkelighet, som er den treenige Guds liv. Det er det evige liv som skal slå rot, spire og vokse i den døpte, som fra nå av bærer Guds uutslettelige segl. Alle ytre tegn ved dåpshandlingen forteller noe om det som Ånden virker i det indre.

(Fra Bønnebok for Den katolske kirke)

I St. Olav døpes på lørdager. Før man planlegger dåp, må man kontakte menighetskontoret eller en av prestene direkte, som vil melde tilbake om hvilken dag og tidspunkt som er mulig, og avtale et møte før dåpen.

Følgende papirer må leveres:

1.     Fødselsattest for barnet
2.     Dåps/konfirmasjonsattest for foreldre (mulig dåpsattest for ikke-katolsk forelder)
3.     Dåps/konfirmasjonsattest for fadder. Man kan ha flere faddere, men minst én må være katolsk og døpt og konfirmert.
4.     Utfylt dåpsregistrering, som dere kan finne her .

Dersom dere vil se på ritualet for dåp og lese om dåpen, så finnes det her: http://www.katolsk.no/praksis/kirkearet/liturgiske-ritualer