Rosenkrans - alle hverdager i mai!

01.05.2023 - 31.05.2023 All day

Alle hverdager, mandag til lørdag, i mai med unntak for de dagene det er votivmesser:

17.30: Rosenkrans
18.00: Messe