St. Olav menighets segl

St. Olav Catholic Cathedral Parish, Trondheim

Norsk
English
Polski
12.06.2019

Konfirmasjon i St. Olav domkirke

Lørdag 8. juni ble 34 ungdommer konfirmert (fermet) i St. Olav domkirke av generalvikar Ole Martin Stamnestrø som var kommet for anledningen. I sin preken forklarte han hva det betyr å bli fermet i Den katolske kirke: «Jesus vil være nær oss. Dette er kjernen i fermingens sakrament. Jesus vil være nær deg, Han vil dele livet med deg.


Årets konfirmanter. Foto Jan Erik Kofoed

Generalvikar Ole Martin Stamnestrø. Foto J.E.K.

Det er Hans plan for ditt liv. Men er det også din plan? Når du kommer frem og mottar fermingens sakrament, så er det ikke bare en vakker seremoni, det er ikke bare en familietradisjon, det er ikke bare en feiring av at du er i ferd med å bli voksen. Når du kommer frem og blir fermet, så er det ditt svar til Jesus. Du sier til Ham «Ja, jeg vil være sammen med deg, jeg vil ha deg som min beste venn og som Herre i mitt liv.» 

Les hele prekenen her.

Bilder fra konfirmasjonen


St. Olav Catholic Parish
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Phone: 73 80 87 50
E-mail: trondheim [at] katolsk.no

trondheim [at] katolsk.noBank account: 4200 59 64088
New St. Olav church: 4200 36 09736

The parish Facebook page (in Norwegian)

Parish priest:

Egil.Mogstad [at] katolsk.no
73 80 87 51 (Office)
995 65 587 (Mobile)

Web editors:

web [at] trondheim.katolsk.no