Asbestsaneringen er igang!

Nå fremover blir det interessant å følge med på Webkameraet i venstre spalte. En heisekran har fjernet korset på klokketårnet og kirkeklokkene. De asbestholdige platene som dekker prestegården fjernes nå. Denne prosessen krever grundige sikkerhetstiltak, fordi asbest som kjent er et svært skadelig materiale når asbestpartiklene løsner. Platene på prestegården viste seg å være enkle å fjerne, noe som gjør dette arbeidet mye enklere enn det ofte er.

Neste skritt blir å