En viktig melding angående Olsok.

Ved en feiltagelse har vårt vertskap i Nidaros domkirke annonsert pontifikalmessen den 29.juli med galt tidspunkt. Riktig tidspunkt er 14:30, slik det står i vårt Olsokprogram, både i den trykte brosjyren og her på nettsiden. Se menyen til venstre: Olsok 2015.