Herrens fremstilling i tempelet - kyndelsmesse, søndag 2. februar

(På denne dagen holder p.Egil Mogstad som kjent sin første messe i St. Olav domkirke). 40 dager etter at Jesus ble født, ble han fremstilt i tempelet etter gammel jødisk skikk. I tempelet var Simeon og Anna som begge lovpriste Jesus som frelseren Israels folk hadde ventet på.

Giotto di Bondone (1267-1337), Capella degli Scrovegni, Padova. (Utsnitt)

I klostrene synges Simeons lovsang hver kveld i dagens siste tidebønn, kompletorium: 

Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, en herlighet for ditt folk Israel. (Luk 2,29-32)

I før-reformatorisk tid var Kyndelsmesse en viktig festdag i Norge. Ordet kyndel 
betyr vokslys, og kommer av det latinske ordet candela. Man velsignet lys som skulle brukes i messen, men lysene kunne også taes med til hjemmene. I Norge ble det i senmiddelalderen vanlig å legge små velsignede lysvoksstykker fra denne kirkefesten inne i søljene som pyntet kvinnenes drakter.