Høytiden for Kristi Legeme og Blod

Søndag 11. juni feiret vi i St. Olav domsogn Corpus Christi, med høymesse og prosesjon.

Prosesjonen var lagt mellom messen på norsk og messen på polsk for å skape en felles feiring der så mange som mulig kunne delta.

Her er noen av høydepunktene fra høymessen og prosesjonen der Kristi legeme bars ut i Trondheims gater.
Flere bilder fra Corpus Christi feiringen her i St. Olav domkirke ligger ute på Trondheim Stifts Flickr bruker (klikk på link).

Foto: Ivan Vu