KATOLSK FORUM

Jørn Øyrehagen Sunde. «Den lovgjevande St. Olav som statsbyggjande idé i mellomalderen».

Tirsdag 26. September kl. 19 i Atriet i St. Olav domkirke