Katolsk Forum i Trondheim har gleden av å presentere et foredrag ved Jan Schumacher:

Om Olavsarven, historien og moderne verdier.

Er det verdt en feiring?

 

Forberedelsene til en nasjonal feiring av tusenårsminnet for Kong Olavs død i slaget på Stiklestad er allerede i full gang over hele landet. Samtidig diskuteres det i hvilken grad det som utspilte seg for tusen år siden inneholder varige verdier for dagens samfunn, som er både sekulært og flerreligiøst. Og hva med middelalderen - var den bare «mørk» slik tabloide nyhetskanaler lenge har påstått?

Førsteamanuensis em. Jan Schumacher har som kirkehistoriker arbeidet mye med middelalderen. Samtidig er han også praktiserende katolikk og medlem av Den katolske kirkes nasjonale Olsok- kommisjon.

I kveldens foredrag vil han ut fra begge disse ståsteder reflektere over Olavstradisjonen og norske verdier og tenke litt høyt over hvor krevende det kan være å feire fortiden.

STED: ST. OLAV DOMKIRKE
TIRSDAG 28 MARS KL.19:00
VELKOMMEN TIL ALLE INTERESSERTE!