Konfirmasjon i St. Olav domkirke

Lørdag 8. juni ble 34 ungdommer konfirmert (fermet) i St. Olav domkirke av generalvikar Ole Martin Stamnestrø som var kommet for anledningen. I sin preken forklarte han hva det betyr å bli fermet i Den katolske kirke: «Jesus vil være nær oss. Dette er kjernen i fermingens sakrament. Jesus vil være nær deg, Han vil dele livet med deg.

Årets konfirmanter. Foto Jan Erik Kofoed

Generalvikar Ole Martin Stamnestrø. Foto J.E.K.

Det er Hans plan for ditt liv. Men er det også din plan? Når du kommer frem og mottar fermingens sakrament, så er det ikke bare en vakker seremoni, det er ikke bare en familietradisjon, det er ikke bare en feiring av at du er i ferd med å bli voksen. Når du kommer frem og blir fermet, så er det ditt svar til Jesus. Du sier til Ham «Ja, jeg vil være sammen med deg, jeg vil ha deg som min beste venn og som Herre i mitt liv.» 

<media 16465 - - "TEKST, Fermingspreken, Fermingspreken.pdf, 127 KB">Les hele prekenen her.</media>

<link https: www.flickr.com photos sets external-link-new-window external link in new>Bilder fra konfirmasjonen