Kunngjøring.

Trondheim, 31. desember 2021 

Pater Marlo Delos Trinos er blitt kalt hjem til erkebispedømmet Lingayen-Dagupan på Filippinene, hvor han er inkardinert. Hans virke i Trondheim Stift opphører den 15. januar 2022. Jeg takker Pater Marlo for hans tjeneste. Jeg ønsker ham alt godt, særlig for året som kommer, som markerer 25-årsjubileet for hans ordinasjon. Måtte Gud gjøre hans virke fruktbart!

+fr Erik Varden OCSO
Biskop av Trondheim katolske Stift