Menighetens nettside

I januar 2012 åpnes nettsiden for St Olav Menighet i Trondheim.

Menighetens forside fra åpningsdagen.

En lenge etterlengtet nyhetskanal er nå på plass. St Olav menighet har fått sin egen nettside der du kan finne det meste av det du trenger å vite om menigheten: Messetider, spesielle høytider, kontaktinformasjon for menighetens sekretær, sognepresten, menighetsrådet osv.

Siden er redigert av tre medlemmer av menigheten, Eli, Hæge og Theodor. Vi vil SVÆRT GJERNE høre fra deg angående siden. Er det noe du savner, er det feil eller andre mangler, har du en nyhet som bør legges ut her. Gi lyd! (<link mail>web@trondheim.katolsk.no)