Menighetsfest i St. Olav

Lørdag 4. februar er det menighetsfest i St. Olav menighet.

Vi samles i foreningslokalet etter kveldsmessen. Det blir servert god mat og god drikke. Overskuddet/Alle inntekter fra festen går til Nye St. Olav Kirke. Bindende påmelding (slik at vi vet hvor mye mat som trengs) på oppslagstavla bak i kirken. Deltakeravgift som inkluderer mat, Kr.100. Billig men god drikke kommer i tillegg. Har du ikke anledning til å delta?/Kan du ikke komme? Hva om du likevel betaler Kr.100 som gave til Nye St. Olav? Bruk kontonr. 4200 360 9736.